Obě pojišťovny s ohledem na konkurenci zatím tají, zda k většímu rozčlenění řidičů, takzvané segmentaci, přistoupí už v sazbách ručení pro příští rok či až později. ČP zvažuje různé varianty. Nechce však motoristy známkovat podle místa bydliště, věku či pohlaví.

"Do budoucna by v segmentaci měla hrát mnohem větší roli osoba řidiče. On je tím, který vozidlu dává duši. Navíc každý den může řídit jiný vůz, který pouze relativizuje jeho počínání na silnici. Problém je v tom, že legislativní podmínky zatím preferují z hlediska povinného pojištění nikoliv řidiče, ale vozidlo," řekl Právu mluvčí ČP Václav Bálek.

Pojišťovna se podle něj na segmentaci už připravuje. "Jedním z důležitých parametrů bude mimo segmentaci podle individuálního řidičského umění v první fázi způsob využívání vozidla, dalším pak distribuční kanál, prostřednictvím kterého se vozidla pojišťují," dodal.

Kooperativa je zatím opatrnější. "Do budoucna rozšíření segmentace podle jiných kriterií než je obsah motoru a bonus-malus nevylučujeme," řekl Právu i vrchní ředitel pojišťovny Martin Diviš.

Různé ceny i podle barvy

Společně s Českou podnikatelskou pojišťovnou, kterou nedávno koupila Kooperativa, pojistili největší hráči na trhu k letošnímu 1. červenci přes čtyři milióny dvě stě tisíc vozidel, což jsou čtyři pětiny všech pojištěných aut v ČR.

ČP považuje za spravedlivý systém bonus - malus, kterým zvýhodňují nebourající řidiče všechny pojišťovny na trhu. Segmentaci podle více měřítek, například místa bydliště řidiče, jeho věku či pohlaví, zatím uplatňují pojišťovny Allianz, ČSOB pojišťovna a Uniqa. Cena ručení podle regionálního hlediska se velmi liší - obyvatel venkova ji má proti městskému řidiči až o třetinu nižší.

"Nechceme poškodit klienta, který, přestože bydlí ve frekventované lokalitě a je mladý, jezdí dobře a bez nehod," řekl Bálek. Hledisko venkov - město, kterým se některé pojišťovny snaží zohlednit míru nehodovosti podle oblastí, nemůže podle něj objektivně postihnout individuální chování motoristů. "Řidič může bydlet na venkově, ale denně přitom dojíždět do velkoměsta a opačně řidič z velkoměsta používá vůz pouze ke svátečním, víkendovým jízdám," dodal.

V zahraničí je měřítek víc

Konkureční firmy s tímto tvrzením však nesouhlasí. Upozorňují, že v zahraničí se podobná segmentaceběžně používá. "Mladí nezkušení řidiči způsobují více nehod. Podobně je to třeba s barvou vozu. Je prokázáno, že její výběr souvisí s povahou majitele, proto jsou některé barvy rizikovější, některé méně," řekl mluvčí Allianz Milan Káňa. Barvy podle něj zohledňují například britské pojišťovny.

Výše a počet škod souvisí podle pojišťoven uplatňujících šrokou segmentaci také s počtem ujetých kilometrů. Záleží i na zkušenostech řidiče, ale obecně platí, že čím více kilometrů vozidlo za rok najede, tím snáze může v hustém provozu způsobit škodu a proto je rizikovější. Tento parametr kromě jiných používají například v Německu. Podle Kateřiny Hamerské z ČSOB pojišťovny se sazby povinného ručení v Belgii, Maďarsku či Polsku vypočítávají na základě desítek kritérií, kterými jsou například řidičské zkušenosti, účel používání vozidla, region, ve kterém je vozidlo registrováno, četnost placení pojistného, ale i věk a pohlaví řidiče.

Také nový hráč na trhu Callin, který začal povinné ručení v září nabízet po telefonu, zavedl poměrně širokou segmentaci sazeb povinného ručení - rozlišuje řidiče mimo jiné podle bydliště a věku. Smlouvy, které Callin uzavře, přitom spravuje a škody likviduje Česká pojišťovna. Jedná se tak o zcela protichůdný názorový proud na segmentaci uvnitř finanční skupiny PPF, která obě společnosti vlastní.