Ministr financí Bohuslav Sobotka, který navštívil centrální banku spolu s premiérem, připustil, že Česko nebude usilovat o vstup do kurzového mechanismu ERM II, který je předstupněm eura a v němž by se kurz české koruny zafixoval na společnou měnu již v roce 2006. Podle něj by nebylo vhodné, aby o něm rozhodoval ještě současný kabinet.

Jednání o vstupu do ERM II by měla začít ve druhé polovině roku 2006. Rozhodnutí o vstupu do kurzového pásma nutného pro přijetí společné evropské měny by tak mělo padnout začátkem roku 2007. "Pro nás dost dobře není možné, z pohledu České republiky, abychom tato jednání vedli v posledním půlroce této vlády, a vláda která vzejde z příštích voleb, byť to může být vláda politicky stejně orientovaná, byla postavena před hotovou věc," uvedl Sobotka.

Podle guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy je vstup do ERM II spojen s přistoupením k eurozóně a v této věci je centrální banka s vládou a ministerstvem financí zajedno. "Nepovažujeme za žádoucí setrvávat v tomto kurzovém mechanismu delší než nezbytně nutnou dobu," dodal a upozornil, že rozhodnutí vlády, zda přijmout euro v roce 2009 či 2010, je pro rozhodnutí o vstupu do ERM II klíčové.

MF až dosud uvádělo, že ČR přijme euro mezi lety 2009 až 2010. Ministr financí Sobotka ale již několikrát uvedl, že ČR pravděpodobně nepřijme euro dříve než v roce 2010.

Podmínky pro přijetí eura ČR splní do roku 2008

Podle Davida Marka ze společnosti Patria Finance je rozhodnutí přijmout evropskou společnou měnu v roce 2010 realistickým krokem. Jednou z výhod je, že se přestane spekulovat o dvou datech, což bude mimo jiné čitelnější pro trh. "Většina nevládních ekonomů však s rokem 2010 počítala," dodal. Cíl pro přechod na společnou evropskou měnu je podle něj podmíněn lepším stavem veřejných financí, na čemž se zatím nezačalo pracovat.

Podmínky pro přijetí eura by měla ČR splnit v roce 2008, kdy by měl schodek veřejných financí klesnout pod tři procenta HDP. Letos by měl schodek činit 4,6 procenta a v příštím roce 3,8 procenta.

Kolem roku 2010 chtějí euro přijmout téměř všechny země středoevropského regionu. Nejrychlejší přechod na společnou evropskou měnu plánuje Slovensko (v roce 2009). Polsko a Maďarsko počítá s rokem 2010, ale především v Maďarsku se objevují s přijetím eura problémy.