Například Česká spořitelna získala na přímou investiční podporu projektů v infrastruktuře dva milióny eur. Preferují se aktivity vedoucí k rozvoji infrastruktury, služeb a přeshraniční spolupráci.

Zdroje EIB lze využít na realizaci projektů financovaných ČS formou investičního úvěru nebo programu TOP Podnik a splňujících kritéria EIB. Náklady na projekt musí být v rozmezí 40 tisíc až 25 miliónů eur. Je třeba ho realizovat do pěti let. Některé obory jsou vyloučeny - například spalování odpadu, výroba a distribuce tabákových výrobků, produkce mouky, sladování, zpracování lnu a konopí... Projekty v oblastech životní prostředí, infrastruktura, rozvoj znalostní ekonomiky, racionální využití energie, zdravotnictví a vzdělávání mohou být realizovány všemi firmami bez ohledu na definici EIB o malém a středním podniku.

Možnosti záruk

Zároveň je ČS zařazena do programu Evropského investičního fondu - "Záruka za úvěry". V rámci něho jsou u úvěrů poskytnuty záruky až ve výši 50 procent závazků. "Cílem je omezit potíže s financováním malých a středních podniků v souvislosti s relativně vyšším rizikem a nedostatečným zajištěním," uvedl šéf odboru speciálních programů ČS Ladislav Dvořák.

Podle něho jsou zde dokonce některé podmínky a procedury z hlediska zajištění jednodušší než například u zvýhodněných a menšími firmami oblíbených úvěrů ČMZRB.

Levnější leasing na stroje a auta

Získat výrazně výhodnější podmínky při leasingu u osobních aut a strojů lze také přes zdroje Evropské investiční banky (EIB). Této možnosti, o níž se zatím příliš hlasitě nehovoří, ovšem hojně využívají všechny významné leasingové společnosti (například CACLeasing, ČSOB Leasing, VB leasing).

Zároveň je kombinují ještě s dalšími unijními programy. Výsledná cena pro firmu pak totiž může jít rapidně dolů. Využít toho lze u stavebních, obráběcích, tiskařských, zemědělských a dalších strojů či těžké dopravní technice A to i na použitá zařízení a technologie. Dotace snižuje úroky a pokrývá poplatky. Firma tedy nehradí výdaje spojené s uzavřením leasingové smlouvy.

Hodnota projektu se musí pohybovat od 40tisíc do miliónu eur. Financovaná část projektu v podobě technologií či nemovitostí může být v hodnotě 20 až 250 tisíc eur. Minimální délka splácení je 48 měsíců. Nejsou stanovena omezení, co se oboru týče, až na několik vyloženě specifických činností, které se obecně neslučují s politikou podpory EIB.

"Zájemce předkládá podklady nutné k posouzení projektu pouze v českém jazyce. Doba schvalování projektu se neprodlužuje. Schválení projektu u EIB zajišťuje leasingová společnost," uvedl oficiální portál pro podporu podnikání a exportu Businessinfo.cz.