Norma má umožnit financování ze soukromých zdrojů například u dopravních staveb, projektů ve školství či sociální péči. Má posílit právní jistotu a vytvořit rámec pro projekty označované jako PPP tak, aby veřejné a soukromé subjekty získaly jasná pravidla spolupráce. Současně stanoví proceduru pro výběr koncesionáře, tedy dodavatele, a regulační mechanismy.

Jasně nastavené procesy schvalování zlepší podle ministerstva pro místní rozvoj, které zákon připravilo, průhlednost ve veřejném zadávání, což povede i k boji proti korupci. Přijetí zákona by mělo podle MMR podpořit i zahraniční investice do České republiky. Zároveň se předpokládá, že navrhovaná úprava uspoří veřejné prostředky.

Argumentem pro spolupráci státu a soukromého sektoru je například to, že daňoví poplatníci mohou získat služby, které by jim veřejný sektor kvůli nedostatku kapacit nemohl zajistit. V rámci partnerství se také přesouvají rizika na soukromý sektor, tedy na subjekty, které mají obecně lepší schopnost řízení, uvádí ministerstvo.

Systém funguje i bez zákona

Loni založená Asociace pro podporu projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice má však výhrady. Její předseda Marek Ditz již dříve uvedl, že by nebylo vhodné na soukromé firmy nahrnout veškerá rizika projektu, neboť by to vedlo k jeho prodražení. Pro soukromý sektor se podle Ditze nehodí ani projekty, které nemají ekonomickou návratnost.

Přestože se stát snaží vytvořit pro spolupráci veřejného sektoru a soukromých firem právní rámec, systém PPP již funguje neorganizovaně řadu let. Obce jej například běžně používají ve vodárenství, zajištění veřejného osvětlení nebo hromadné dopravy.