„Opatření vlády k zabránění dvojí kvalitě potravin je zcela jednoznačně pozitivním posunem směrem k ochraně spotřebitele a jeho práv a asociace je vítá. Co nás však znepokojuje, je skutečnost, že odpovědnost by měla být na obchodníkovi,“ sdělila v úterý Právu generální ředitelka AMSP Eva Svobodová.

Připomněla, že za pochybení má obchodníkům hrozit pokuta až 50 milionů korun. Podle zástupců obchodníků by měl odpovědnost nést ten, kdo výrobek na trh uvádí, tedy výrobce, distributor nebo dovozce.

Kabinet přijal novelu, která má zabránit dvojí kvalitě potravin

„Je třeba vzít v úvahu, že obchodníky nejsou pouze velké řetězce, ale i malé obchody v regionech. Pro maloobchodníka na venkově je tato povinnost téměř nesplnitelná a výše pokuty zcela likvidační. Jak bude malý obchodník prověřovat složení výrobku? Podle jakých kritérií?“ ptá se Svobodová.

To, že potraviny i další zboží budou muset mít v budoucnu odlišné obaly, budou-li mít jiné složení a kvalitu než v ostatních zemích EU, předpokládají dvě novely ministerstev průmyslu a obchodu (MPO) a zemědělství (MZe), které v pondělí schválila vláda a nyní je posoudí Sněmovna.

Havlíček: Cílíme i na výrobce a dodavatele

Úřady po dlouhých letech snah o nápravu na celoevropské úrovni reagují na to, že český spotřebitel často kupuje kvalitativně horší výrobek, než jaký se pod stejným označením a ve shodném obalu prodává třeba v Německu či Rakousku. A někdy dokonce za vyšší cenu.

Přestože podle právních expertů oslovených Právem se dá očekávat, že sankcionováni budou prodávající, neboť ti jsou vždy v přímém kontaktu se spotřebitelem, ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) upozorňuje, že postihován může být i ten, kdo obchodníkům zboží dodal. „V zákoně o ochraně spotřebitele je uvedeno, že bude odpovídat ten, kdo uvádí výrobek na trh, což může být i distributor nebo výrobce,“ řekl včera Právu Havlíček, který před nástupem do ministerské funkce stál řadu let v čele AMSP.

Co má být zakázáno
Jakékoliv uvádění na trh výrobku, který je deklarován jako totožný s výrobkem uváděným na trh v jiném členském státě EU, přestože takový výrobek má podstatně odlišné složení nebo znaky (pokud to není odůvodněno oprávněnými a objektivními skutečnostmi). V ČR to má být definováno jako nekalá obchodní praktika, která je zakázána.
Prodej potraviny označené a zabalené totožně s potravinou uváděnou na trh v jiném členském státě EU, ačkoliv potravina uváděná na trh v ČR má odlišné složení nebo vlastnosti.
Zdroj: MPO

Svobodová volá po tom, aby k vládou schváleným opatřením byla co nejdříve přijata jasná prováděcí vyhláška. „Nevíme, jaká bude přechodná doba, maloobchodníci nevědí, jak upravovat dodatky smluv, co od dodavatelů chtít, zda to pro ně bude znamenat náklady navíc za právníka,“ vyjmenovala několik nejasností.

Zatímco dvojí kvalitu zboží kromě potravin upravuje novela MPO, složení potravinářských výrobků řeší novela zákona o potravinách, předložená ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD). Ten v pondělí prohlásil, že padesátimilionovou pokutu za dvojí kvalitu potravin budou platit obchodníci, nikoliv nadnárodní výrobci.

Na dodržování zákazu dvojí kvality potravin bude dohlížet Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Podle toho, v jaké výsledné podobě projde vládní předloha Sněmovnou, se má určit přechodné období na přeznačení výrobků. Inspekce by podle Tomana měla v případě provinění brát ohled na to, o jak velkého obchodníka se jedná, aby pokuta nebyla likvidační.

My nic, to ostatní. Schůzka Babiše s velkovýrobci o kvalitě potravin bez výsledku

Problematiku dvojí kvality na jednotném evropském trhu řeší také směrnice EU o ochraně spotřebitele, kterou nedávno přijal Evropský parlament. Podle kritiků je ale v mnoha směrech příliš vágní a měkká. Vadí jim na ní například i to, že dvojí kvalitu neoznačuje za nekalou praktiku. V českém zákoně by to ale takto definováno být mělo. Směrnici, kterou by české zákony měly respektovat, má schvalovat Rada EU, tedy členské země, letos na podzim.

MZe: Budou si to muset ohlídat

„Pokud by národní úprava zakazovala uvádět na trh potraviny dvojí kvality jenom výrobci, distributorovi nebo dovozci, nebyl by naplněn cíl směrnice, kterým je zákaz této praktiky při jakémkoliv uvádění na trh, tedy včetně prodeje takovýchto potravin konečnému spotřebiteli,“ reagoval v úterý pro Právo mluvčí MZe Vojtěch Bílý.

„Provozovatel provozující maloobchod s potravinami si jako profesionál v oboru musí zajistit, že od svých dodavatelů odebírá potraviny, které jsou v souladu s potravinovým právem, a to nejen ve vztahu ke dvojí kvalitě potravin,“ dodal.