„Výrobce na obalu deklaroval obsah masa 84 procent, laboratorní rozbor SZPI ale prokázal přítomnost masa pouze v množství 74,1 procenta,” uvedl Kopřiva.

Informace na obalu tak uváděla spotřebitele v omyl ohledně skutečného složení potraviny, a tím došlo k porušení Evropského nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a klamání spotřebitele.

Inspekce odebrala vzorek nevyhovující šarže v provozovně společnosti Tesco ve Frýdku-Místku. Jedná se o párky Morliny Berlinky z kuřecího masa v balení 250 gramů, s označením data použitelnosti do 21. dubna. Výrobcem je polská firma Animex Foods.

S prodejcem zahájila SZPI řízení o uložení sankce.