Zahraniční dluh představoval 81,9 procenta českého hrubého domácího produktu (HDP).

Celkem 73 procent zahraničního dluhu připadá na soukromý sektor. Zbývajících 27 procent představují závazky veřejného sektoru – vládních úřadů a firem s většinovou účastí státu.

„Stav zahraničních závazků u vládního sektoru poklesl v návaznosti na snížení objemu dluhopisů v držbě nerezidentů a splácení dříve přijatých finančních úvěrů,” uvedla ČNB.

V posledním čtvrtletí zahraniční dluh stoupl o 16,2 miliardy korun.