Převis nabídky surového nezpracovaného dříví nad poptávkou dál tlačí na pokles jeho cen. Ceny řeziva se ale nemění. Naopak některé sortimenty i zdražují.

Smrková kulatina se loni ve druhém pololetí prodávala v sortimentu III C i za méně než 1000 korun za metr krychlový, kvalitativně horší třída III D pak i za 600 korun za kubík. Podle Dřevařského servisu se průměrné ceny u třídy III C proti prvnímu loňskému pololetí snížily o 250 korun za metr krychlový, u třídy III D pak o 210 korun za kubík.

Vichřice Eberhard v Česku poničila milion kubíků dřeva

V době před kůrovcovou kalamitou se jehličnaté dřevo podle odborníků obchodovalo v několika kvalitativních sortimentech a tomu odpovídajících cenách. „Dnes se trh s jehličnatým dřívím zúžil prakticky jen na vlákninové sortimenty pro výrobu papíru a kůrovcové dříví,“ potvrdil Právu Jan Příhoda z think-tanku Czech Forest.

Z ceny prodaného jehličnatého dříví již dnes tvoří největší část náklady na těžbu, přiblížení z lesa a dopravu. Podle lesnických odborníků ale nelze předpokládat, že by ceny surového dříví mohly ještě klesat. „Pokud by došlo k dalšímu poklesu, může se stát, že vlastníkům lesů cena dříví nepokryje ani náklady na těžbu a budou nuceni těžbu kůrovcem napadeného dříví zastavit,“ vysvětlil Příhoda.

Pily jedou naplno

U řeziva a dalších pilařských sortimentů je ale situace opačná. Pily nemají další volné kapacity na zpracování dříví a řezivo jde dobře na odbyt. Pokles cen řeziva a dalších výrobků ze dřeva tak nelze očekávat. Poptávka po prknech, fošnách a trámech neklesá, zájemců je dost, a tak pily nemají důvod zlevňovat. Naopak některé dubové a bukové řezivo i zdražuje.

„Cena řeziva a dalších výrobků ze dříví je stabilní, protože na trhu je rovnováha mezi nabídkou a poptávkou. V nejbližší době nelze očekávat, že by jejich cena nějak výrazně klesala. Pokud by se ale snížila dostupnost dříví na trhu, je možné předpokládat spíše zvýšení cen řeziva,“ popsal situaci na trhu Příhoda.

Vichřice ochromila poštu, zásilky hledali baterkami

Podle Františka Nováka ze Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR se loni ve druhém pololetí prodával kubík nesušených smrkových truhlářských prken bez DPH (21 %) za 4200 až 7500 korun, kubík truhlářských fošen pak v průměru za 6510 korun. Za kubík stavebních fošen platili zákazníci od 4400 do 7000 korun.

V téměř stejných cenových relacích jako fošny se koncem roku prodávaly i hranoly.
Dubové a bukové truhlářské řezivo ještě zdražilo. Kubík dubových prken se prodával za 16 000 korun, fošen dokonce až za 19 000 korun.

Drahé i dřevo na topení

Přebytek kalamitního dříví příliš nezlevnil ani dřevo určené na otop. Kubík měkkého palivového dřeva stojí dál bez daně kolem 800 korun. Pokud je dřevo dále upraveno, třeba štípáním, je jeho cena ještě vyšší.

Ministerstvo zemědělství chce podpořit podmínky pro využití kalamitního dřeva coby paliva a už připravilo novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Nyní se na palivové dřevo uplatňuje první snížená sazba DPH ve výši 15 procent. Resort chce přesunout palivové dříví do druhé snížené sazby 10 procent.

„Sledujeme tím zvýšení poptávky zejména po jehličnatém palivovém dříví, jehož je momentálně na trhu výrazný přebytek. Novelu nyní diskutujeme s ministerstvem financí a následně bude předložena do legislativního procesu,“ potvrdil Právu nedávno ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Pro obyvatele venkova by to mohla být příležitost, jak se dostat k levnějšímu palivovému dříví, případně se jím i předzásobit.