Česko a Slovinsko nesplnily požadavky vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU z 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.

Podle ní musí členské státy zajistit řádné vystavení certifikátů energetické náročnosti v budovách a pravidelnou údržbu a inspekci otopných soustav a klimatizačních systémů.

„Členské státy zajistí, aby do 31. prosince 2020 všechny nové budovy byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie,“ uvádí se rovněž ve směrnici.

Na nedostatečné plnění požadavků upozornila EK oba státy v roce 2015. Další oficiální dopisy Brusel odeslal v letech 2017 a 2018. „Právní předpisy těchto členských států však dosud nebyly uvedeny do souladu se směrnicí,“ dodala Komise.

Komise současně poslala k unijnímu soudu i další členské státy. Německem se má soud zabývat kvůli neplnění unijních pravidel u vracení DPH, Španělskem kvůli nedostatečné protipovodňové ochraně a Itálií kvůli dani z nabytí nemovitosti.