Zaměstnancům podle společnosti budou zachovány dosavadní firemní benefity, zároveň dojde k růstu tarifních mezd. Ten ve všech třídách dosáhne 5,5 procenta. „Zároveň dojde k navýšení některých příplatků jako ocenění náročnosti práce na železnici a stabilizující prvek zaměstnanosti ve firmě při dnešní složité situaci na trhu práce,“ doplnil šéf drah Miroslav Kupec.

„Stejně jako v minulých letech bylo kolektivní vyjednávání i v letošním roce mimořádně dlouhé a velmi náročné,“ uvedl Kupec.

„Jsem přesvědčen, že jsme našli kompromis, který je pro České dráhy ekonomicky únosný, chrání zájmy našeho akcionáře i věřitelů, kteří financují náš rozvoj, a zároveň zaručuje našim zaměstnancům sociální jistotu,“ dodal.