Výhodou podobných vozidel je podle něj efektivnější využití tratí v úsecích, kde by jinak vedly dvě dráhy souběžně, a méně časté přestupování cestujících. „Jde o něco, co se ještě u nás nevyužívá, nicméně chceme prověřit, zda by se jejich zavedení vyplatilo,” uvedl.

O využití vlakotramvají v příměstské dopravě hejtmanství uvažuje v souvislosti s přípravami krajského strategického plánu. Počítá se v něm s rozšiřováním elektromobility, tedy s větší elektrifikací autobusů a železnice, rozšiřováním tramvajové dopravy kolem Prahy, budováním dobíjecích stanic či podporou sdílené ekonomiky. Cílem je, dospět k bezemisní a energeticky úspornější přepravě.

Vlakotramvaje jezdí v některých městech v Německu, ale i ve Francii, Španělsku, Nizozemsku nebo Anglii. O provozu vlakotramvají se už před více než deseti lety uvažovalo na Ostravsku.