„Z pohledu SŽDC je nejpravděpodobnější možností snesení stávající mostní konstrukce a její nahrazení věrnou tvarovou replikou současného mostu tak, aby panorama dané lokality nebylo narušeno. Jestliže SŽDC začne v lednu příštího roku připravovat záměr projektu stavby a v dubnu získá dopravně územní rozhodnutí, je zde reálná možnost zahájení výstavby kopie současného mostu v letech 2022 až 2024,“ řekl Novinkám mluvčí správy Marek Illiaš.

Železniční provoz by podle něj během samotné stavby zůstal vždy zachován alespoň po jedné koleji. Most má dvě oddělené mostovky. „Výměna by neměla zabrat více jak pár dní, přičemž by nová konstrukce byla připravená vedle mostu na pontonech a pouze by se vyměnila za tu starou,“ upřesnil.

Zveřejnil(a) Správa železniční dopravní cesty, s.o. dne Středa 28. listopadu 2018

O stavu mostu SŽDC jednala ve středu. Uvedla, že výsledky průzkumu aktuálního stavu železničního mostu vypracovaného Kloknerovým ústavem ČVUT prakticky potvrdily závěry studií společnosti Sudop Praha a Žilinské university.

„Most je na konci své životnosti, přičemž určujícím faktorem není koroze mostní konstrukce, ale blížící se konec únavové životnosti prvků mostovky.

Video

Záběry železničního mostu na Výtoni z června 2018
VIDEO: Novinky.cz

„Vzhledem ke zjištěnému stavu nosné konstrukce mostu je nutné provést jeho rekonstrukci v co nejkratším časovém horizontu. Mezní čas provedení prací do pěti let je z pohledu zachování železniční dopravy skutečně hraniční,” uzavřel Illiaš.

SŽDC se na dalším postupu musí ještě dohodnout mimo jiné s pražským magistrátem a Národním památkovým ústavem. Další jednání je naplánované na půlku prosince.