Součástí sumy je sleva na dani z příjmu ve výši 201,8 milionu korun a dotace na pořízení majetku ve výši 255 milionů. Zbytek tvoří dotace na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců (46,9 milionu) a dotace na tvorbu nových pracovních míst (25 milionů).

Vláda v dubnu schválila memorandum o spolupráci s německou automobilkou.

BMW plánuje během sedmi let investovat do vybudování technologického centra pro vývoj vozidel a asistenčních systémů 2,55 miliardy korun. Z toho investice do strojního zařízení bude 1,3 miliardy.