Gupta za poslední tři roky z relativně neznámého podniku vybudoval průmyslovou říši rozkládající se na čtyřech kontinentech. Roční obrat GFG dosahuje 17 miliard dolarů (382 miliard Kč) a společnost zaměstnává více než 20 tisíc osob.

Jedním z hlavních zdrojů financování byla podle veřejných dokumentů společnost Global Asset Management (GAM), která vlastní dluhopisy Guptových firem v hodnotě minimálně 2,8 miliardy dolarů. GAM ale zjistila porušení zásad při provádění hloubkové kontroly, tzv. due diligence, v souvislosti s investicemi do dluhopisů spojených s britskou firmou Liberty House, která je součástí skupiny GFG a která má být vlastníkem ostravské hutě, píší FT.

Kvůli těmto problémům se Gupta obrátil k jiným zdrojům. Letos v lednu se dohodl na koupi hliníkárny Dunkerque se společností Rio Tinto za 500 miliónů dolarů a v posledních týdnech podle zdrojů FT kvůli tomuto obchodu požádal několik konkurenčních obchodních domů o půjčky nejméně 160 miliónů dolarů. „Jde k alternativním finančníkům. To značí, že tradiční kanály jsou blokovány," poznamenal jeden z obchodníků.

Odbory mají obavy, mluví o tunelování

Odboráři huti ArcelorMittal Ostrava (AMO) se obávají, že případný prodej jejich firmy společnosti Liberty House nesplňuje podmínky Evropské komise (EK) o dlouhodobé udržitelnosti a vytváření silné konkurence. Námitky už odbory zaslaly kontrolnímu správci hutě i EK.

„Domníváme se, že při prodeji již dochází, a ještě dojde, k poškození ostravské hutě skupinou ArcelorMittal v rozsahu srovnatelném s tunelováním OKD,“ uvedla jménem odborů Alena Sobolová, předsedkyně Odborová organizace Ostravská huť, a upozornila na to, že při prodeji AMO je v sázce nejen 6500 kvalifikovaných pracovních míst, ale také zdroj příjmů pro asi 100 tisíc lidí v moravskoslezském regionu.

Odboráři se setkali se zástupci Liberty House minulý pátek. A podle Sobolové mají odbory po jednání za to, že Liberty House nemá zájem ostravskou huť rozvíjet. Odborové organizace působící v huti žádají EK, aby kupní smlouva obsahovala garance nesnižování objemu výroby, garance týkající se dalších investic do výrobních technologií a zachování obdobné úrovně zaměstnanosti po dobu minimálně pěti let.

Generální ředitel Liberty Steel John Bolton s názory odborů nesouhlasí. „Co se závodu Energetika týče, již jsme zajistili dohodu o nákupu energií za konkurenceschopné ceny, zajistíme tak rentabilní provoz ostravské hutě. Do budoucna si stále ponecháváme otevřenou možnost odkupu energetických závodů. Konkrétními kroky se budeme zabývat v nejbližších dnech,“ uvedl.

Prodávají kvůli nákupu v Itálii

Skupina ArcelorMittal prodává AMO spolu s dalšími šesti podniky v Evropě kvůli nákupu obří italské huti Ilva. Prodej musí schválit EK, Liberty House má kromě ostravské huti zájem také o podniky ArcelorMittal Galati (Rumunsko), ArcelorMittal Skopje (Makedonie) a ArcelorMittal Piombino (Itálie).

Nákupem AMO a tří dalších podniků v Rumunsku, Makedonii a Itálii by její výrobní kapacita vzrostla na více než 15 miliónů tun oceli ročně. Liberty má silné postavení zvláště ve Velké Británii a Austrálii, vyrábí také ocel pro automobilový průmysl a další sektory v USA.

AMO vyrobí ročně více než dva milióny tun oceli, ta má uplatnění hlavně ve stavebnictví a strojírenství. Firma je také největším výrobcem silničních svodidel v ČR, své výrobky vyváží do více než 40 zemí. Huť a její dceřiné společnosti zaměstnávají téměř sedm tisíc lidí, průměrný měsíční výdělek v loňském roce byl 36 646 korun.