Hospodářský výsledek Vítkovic loni významně ovlivnily mimořádné účetní operace. „Velký vliv měla především tvorba opravných položek k finančním investicím ve výši přes tři miliardy korun. Tyto opravné položky se tvořily u společností určených k prodeji nebo společností v potížích, resp. v reorganizaci,” uvedla mluvčí Eva Kijonková. Firma chce ztrátu hradit částečně z účtu nerozděleného zisku minulých let a zčásti také snížením základního kapitálu.

Akcionáři také projednali konsolidovanou účetní závěrku ještě za rok 2016, kde tržby tehdejší skupiny Vítkovice dosáhly hodnoty 8,4 miliardy korun a ztráta činila 5,5 miliardy korun.

V tomto období společnost Vítkovice sčítala ztráty zejména kvůli vlivu společnosti Vítkovice Power Engineering, Vítkovice Gearworks a Vítkovice Envi. První ze jmenovaných společností skončila v konkurzu, další dvě úspěšně prošly reorganizací a změnily vlastníky. Vítkovice Gearworks vlastní společnosti Optifin Invest a Farvis. Firmu Vítkovice Envi dokázala zachránit mateřská společnost Vítkovice. Ta ale svůj většinový podíl letos také již prodala, a to společnosti Fartem.