Změna souvisí s tím, že po deseti letech přebírá SŽDC zajištění dodávek trakční elektřiny pro dopravce, dosud to měly na starosti České dráhy.

Poptávaným objemem v aukci bylo celkem 1 310 128 MWh. SŽDC nastavila maximální cenu na 130 Kč/MWh. Výsledná cena 100,9 Kč/MWh, která byla dosažena, je tak o více než 22 procent nižší. V tuto chvíli ale nejde říci, že úspora dosáhne právě této výše.

„Jedná se o obchodní index dodavatele, který je pro nás i dopravce příznivý. V dalším kroku bude záležet na výsledku vlastního nákupu (fixaci ceny) elektřiny až do poptávaného množství na trhu s elektřinou. Obojí potom určí konečnou cenu komodity pro dopravce v elektrické trakci pro rok 2019,“ upřesnil generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Aukce byla vzhledem k poptávanému objemu elektřiny pro burzu PXE rekordní.

„Ačkoli zadavatel nastavil maximální cenu poměrně ambiciózně s ohledem na stávající tržní podmínky, byl o aukci mezi dodavateli velký zájem. I díky tomu se podařilo vysoutěžit pro zadavatele velmi atraktivní cenu,“ dodal David Kučera z PXE.