Český růst se podle EK zpomaluje v důsledku slabé poptávky ze strany klíčových obchodních partnerů, nicméně stále zůstává solidní díky silné domácí poptávce.

„Čistý vývoz bude zejména v roce 2018 ubírat na HDP,“ uvedla Komise. Intenzita a trvání tohoto efektu budou záviset na vývoji mezinárodního obchodu a ekonomickém růstu eurozóny a samotného Německa.

„Růst mezd a vysoká míra spotřebitelské důvěry by měly pokračovat v podpoře domácí spotřeby domácností,“ píše EK.

Obnovená aktivita ve stavebnictví společně s financováním z evropských fondů a obecnou tendencí k automatizaci by měly napomoci udržet investiční aktivitu alespoň na stávající úrovni.

Komise zhoršila i odhad růstu HDP eurozóny a celé osmadvacítky. V obou případech teď očekává růst o 2,1 procenta, předtím to bylo 2,3 procenta.