Vyšetřování bylo zahájeno na základě stížnosti evropského ocelářského sdružení Eurofer podané na žádost české společnosti Vítkovice Steel a divizí oceláren ArcelorMittal v Polsku a Lucembursku. Stížnost poukazuje na výrazný nárůst čínského exportu prodávaného za uměle nízké ceny.

Vyšetřování by mohlo vést k novým restrikcím na čínskou ocel, což by zvýšilo napětí mezi Pekingem a Bruselem. Evropská unie již nyní uplatňuje řadu antidumpingových opatření na různé druhy čínských ocelářských produktů.

Čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že nové vyšetřování vážně naruší obchod s ocelí mezi EUČínou. „Lehkomyslné zavádění obchodních restrikcí problémy nevyřeší,” uvedl šéf odboru ministerstva pro nápravná opatření a vyšetřování v mezinárodním obchodě. Dodal, že případné restrikce poškodí zákazníky v EU.