Uživatelé diskutují o tom, že právě proto ještě tramvaje nevyjely Ostravou ani ve zkušebním provozu. DPO ale s těmito informacemi nesouhlasí a tvrdí, že tramvaje čekají na povolení drážního úřadu pro zahájení zkušebního provozu.

Dopravce nicméně připouští, že se objevila dvě místa, kudy nové tramvaje neprojedou. Problém ale prý tkví v tom, že tyto zastávky nesplňují normy.

„Tramvaje Stadler Nova byly projektovány speciálně pro Ostravu. Jsou to jedinečné výrobky, u kterých probíhá řádný schvalovací a homologační proces. Švýcarská společnost Stadler, která je dosud faktickým vlastníkem těchto tramvají, nyní testuje nové výrobky přímo v ostravských podmínkách,” reaguje v prohlášení mluvčí DPO Karolína Rycková.

„Po tom, co byla do Ostravy doručena první tramvaj, následovala celá řada testů, provádění statických, technicko-bezpečnostních zkoušek a dalších, které jsou nezbytné pro splnění podmínek k zahájení zkušebního provozu od drážního úřadu. Tyto zkoušky jsou nyní u konce a veškerá dokumentace k provedeným testům byla předána drážnímu úřadu,“ dodala.

Problémy jsou, připustila mluvčí

Až drážní úřad vydá povolení, budou moci podle mluvčí DPO nové tramvaje vyjet do zkušebního provozu, ve kterém musí ujet 20 tisíc kilometrů bez zátěže a pak i se zátěží. Připustila ale, že na základě prvních testů, kdy byla nová tramvaj tažena po celé ostravské tramvajové síti, byla objevena dvě problematická místa.

„Jde o dvě ostravské zastávky MHD, které ale nevyhovují platným normám. Takže nejde v žádném případě o problém nových tramvají, ale o parametry našich zastávek. Ani tato záležitost však nebrání tomu, aby tramvaj mohla po získání povolení vyjet do řádného zkušebního provozu,“ zdůraznila mluvčí DPO.

Prvním z těchto míst je zastávka Dům energetiky, kterou spravuje DPO. Podle Ryckové již podnikl veškeré kroky k tomu, aby byla zastávka do týdne bez problémů s normovými parametry. Další problematickou zastávkou je v předminulém roce zrekonstruovaná zastávka Stodolní v samém centru Ostravy.

„Po dokončení rekonstrukce zastávky Stodolní jsme stavbu reklamovali, protože zastávka nevyhovuje normám, a nově pořizovaná vozidla nebudou moci tímto úsekem projíždět bez problémů. Nyní jsme problém s nedodržením normy u této zastávky znovu otevřeli. Nové tramvaje však mohou bez omezení jezdit po trasách, které se vyhýbají oběma těmto místům. Testovací provoz je zde právě od toho, aby včas poukázal na chyby, které je nutno odstranit předtím, než začneme vozit cestující,“ uvedl ředitel DPO Daniel Morys.