Nejproblematičtěji Pražané vnímají poměrně nepřekvapivě centrum metropole. Celkem 36 procent řidičů tam vůbec nejezdí, dalších 51 procent se tam při parkování téměř vždy nebo velmi často potýká s problémy.

Poměrně překvapivě však 55 procent Pražanů má častější problém s parkováním i v místě bydliště.

Celkem 58 procent respondentů uvedlo, že téměř vždy kvůli parkování na místo dorazí pozdě. Celkem 22 procent dotazovaných pak má tento problém velmi často. Pouze 17 procent řidičů v metropoli tento problém vůbec nepociťuje.

Celkem 78 procent Pražanů pravidelně tráví více času hledáním parkovacího místa než samotnou cestou na místo.

Na Praze 3 chybí skoro dva tisíce míst

Podle Studie Fakulty dopravní ČVUT v Praze v pracovní dny vjede do Prahy zhruba 318 500 osobních vozů, z nichž 75 tisíc dojíždí pravidelně. Na území, kde funguje zónový parkovací systém, jezdí průměrně 217 500 aut denně. K dispozici přitom mají pouze tři a půl tisíce P+R stání, což odpovídá zhruba procentu aut přijíždějících denně do Prahy.

Ze studie ČVUT dále vyplývá, že v oblastech zónového parkování je vydáno více parkovacích oprávnění, než odpovídá skutečnému počtu míst. Nejhorší je situace na Praze 3, kde na celkem 14 879 parkovacích míst připadá 16 428 parkovacích karet. Chybí tak celkem 1807 míst. [celá zpráva]

Tomu odpovídají i výsledky průzkumu STEM/MARK, v němž více než polovina řidičů uvedla, že mají problémy i tam, kde mají zaplacené rezidentní parkování.