„DIAMO předpokládá, že v případě prokázání technické reálnosti, ekologické přípustnosti a ekonomické výhodnosti těžby a úpravy lithia bude tyto činnosti realizovat stát,“ sdělil Právu Rychtařík, čímž však popudil zmíněný Geomet.

„Společnost Geomet již vložila více než desetileté úsilí do průzkumu ložiska Cínovec a směřuje k završení přípravných prací a získání příslušných povolení v souladu s českým právním řádem. Po získání nutných povolení k těžbě a zpracování rud bude česká společnost Geomet jako jediná oprávněna k exploataci ložiska v rámci podmínek finálního povolení,“ řekl Právu šéf Geometu Richard Pavlík.

Připomněl, že Geomet je držitelem čtyř průzkumných licencí a dvou předběžných souhlasů ke stanovení dobývacího prostoru, takže má přednostní právo na případnou těžbu. Společnost teď podle Pavlíka kvůli získání povolení finišuje s technickou dokumentací i s podklady pro studii o dopadech na životní prostředí a podklady pro územní a stavební řízení. Součástí dokumentace pro báňskou část projektu bude dopřesňovací vrtný průzkum a poloprovozní metalurgické testy.

Musí dodržet termíny

DIAMO následně své vyjádření doplnilo, když uvedlo, že „zvýšená ingerence (účast) státu by v současné době mohla být založena výhradě na dohodě se společností EMH - Geomet“.

„Průzkumná území jsou povolena do roku 2019, 2020, 2021 a 2022. Pokud společnost EMH - Geomet nevyužije časový prostor, který má k dispozici k provedení ložiskového průzkumu a který bude mít pro zahájení otvírky ložiska a dobývání, domníváme se, že práva k osvojování ložiska Cínovec mohou přejít na stát,“ ozřejmila mluvčí DIAMO Gabriela Úřadníková.

DIAMO dále upozornilo, že stát by k těžbě přistoupil, pouze kdyby studie prokázaly proveditelnost a ekonomickou rentabilitu.

Šéf DIAMO Rychtařík minulý týden v rozhovoru pro Seznamzpravy.cz uvedl, že „firma Geomet dřív neměla zájem o spolupráci se státem“. Pavlík to ale odmítl. „Až dosud nebyla společnost Geomet ani její mateřská firma EMH oslovena ředitelem státního podniku DIAMO s návrhem ke spolupráci v souvislosti s budoucí exploatací a úpravou cínoveckých rud,“ řekl Pavlík Právu. Dodal, že Geomet i EMH stojí o konstruktivní spolupráci se státem i samosprávou za účelem „úspěšného dokončení projektu“.