Moody´s předpokládá, že snižování dluhu z posledních let by mělo pokračovat. To je částečně způsobeno cyklickými faktory, které pravděpodobně zase vymizí, avšak česká ekonomika a politické instituce prokázaly v posledních letech velkou odolnost, která by se měla udržet.

Agentura upozorňuje, že rating České republiky naráží na omezení, které představuje nestabilní politické prostředí. Nicméně očekává, že i toto politické prostředí bude příznivé pro vývoj úvěrového ratingu.