„K rozšíření zamořené oblasti došlo v reakci na nedávné pozitivní nálezy a odlovy divokých prasat a rovněž na základě konzultace s Evropskou komisí, která zvětšení zamořené oblasti doporučila,“ vysvětlil Vorlíček.

Poslední pozitivní nálezy a odlovy pocházejí z oblasti vně ohradníků v katastrech Želechovice, Kudlov a Lípa. „Přiblížily se k jižní hranici zamořené oblasti. Proto dochází k rozšíření ochranného pásma, které má logicky za cíl vyšší obranu před potenciálním rozšířením afrického moru do dalších lokalit,“ podotkl mluvčí.

V nově rozšířené zamořené oblasti musejí neregistrovaní chovatelé nejpozději do 11. března porazit všechna domácí prasata. Týká se to 103 zvířat v 54 neregistrovaných chovech.

„Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán fyzické osobě uložit pokutu až do výše 100 tisíc korun. Jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, dosáhne pokuta až dvou miliónů,“ dodal Vorlíček.