„Celý případ však není tak černobílý, jak se může na první pohled zdát. Faktem zůstává, že se stal podvod na DPH, což potvrdil kromě Městského soudu v Praze i Nejvyšší správní soud,“ řekla Novinkám mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Kateřina Vaidišová.

Podle Vaidišové existovaly pochybnosti „ohledně vědomého zapojení dané společnosti do podvodu“. Zmiňuje, že Finanční správě v tom dal za pravdu Městský soud. Jenže právě jeho rozsudek však NSS zrušil.

NSS: Je třeba předpokládat jednání v dobré víře

Pokud se nepodaří jednoznačně prokázat opak, je podle NSS třeba předpokládat, že firma jedná v dobré víře.

„Z vazeb mezi zúčastněnými subjekty, jak vyplývají ze spisového materiálu, nebylo prokázáno, že by stěžovatel v tomto ohledu v dobré víře nebyl. Nemůže mu být přičítáno k tíži jednání jiných daňových subjektů, s nimiž neměl založeny obchodněprávní vztahy,” uvedl soud.

Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček

Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček

FOTO: Petr Horník, Právo

„Nebyla-li na určitém článku řetězce daň odvedena, nemůže dojít k odmítnutí nároku na odpočet tomu, kdo v dobré víře získá zdanitelné plnění, aniž by o nezákonných praktikách jiného plátce či plátců věděl či mohl vědět,” stojí dále v rozsudku.

GFŘ: Svévolně a selektivně nepostupujeme

„Vydané rozhodnutí se týkalo zdaňovacích období roku 2010 a 2011 a bylo vydáno na počátku roku 2015. Závěry, které soud v rozsudku uvedl, se Finanční správa již řídí a řídila ještě před jejich zveřejněním,“ tvrdí mluvčí GFŘ.

Nelze podle ní tvrdit, že by Finanční správa v podobných případech v současné době postupovala v rozporu s tím, co uvádí rozsudek. „Zásadně se ohrazujeme proti tomu, že by Finanční správa v rozhodování o případném zapojení do podvodu na DPH postupovala svévolně či selektivně s cílem poškodit vybrané daňové subjekty,“ dodala Vaidišová.

NSS: Nelze postihovat prostě kohokoliv

NSS dále vyjádřil přesvědčení, že nelze požadavek ohledně prověřování věrohodnosti obchodních partnerů v řetězci „extenzivně a bezmezně rozšiřovat”. „Nelze extenzivně dovozovat, že se má jednat o nekonečně dlouhý řetězec osob, kam až by měla povědomost osoby povinné k dani, která zdanitelné plnění uskutečnila a její 'obezřetnost' sahat,” dodal soud.

„Při výběru daní při respektování výše uvedených zákonných jakož i ústavně vymezených limitů nelze akceptovat přístup správce daně, který postupuje tak, že daň vyměří fakticky 'komukoli', respektive upřednostňuje její vybrání u toho daňového subjektu, u něhož je to z hlediska vymahatelnosti práva jednodušší a je zjevné, že daňový výnos bude zaručen,” pokračuje rozsudek.

GFŘ: Transakce byly kontaminovány podvodem

I proti tomu se Vaidišová ohradila „V žádném případě tedy nedochází k tomu, že by daň byla účelově vybírána u těch článků řetězce, u nichž je to nejsnazší, neboť kritériem pro rozlišení, zda nárok na odpočet daně bude či nebude přiznán, je u každého jednotlivého článku řetězce právě a jen ta skutečnost, zda tento článek měl vědomost o své účasti na podvodném jednání,“ uvedla.

Správce daně podle ní firmě Vyrtych neuznal nárok na odpočet, protože byly transakce zasaženy podvodem na DPH, o kterém podle jeho názoru mohl a měl daňový subjekt vědět. Podle soudu však právě tuto domněnku Finanční správa neprokázala.

Firma Vyrtych, která sídlí v Židněvsi na Mladoboleslavsku a vyrábí svítidla, podle rozsudku NSS splnila veškeré podmínky stanovené pro přiznání nároku na odpočet. [celá zpráva]