„Dosud bylo žadatelům vydáno celkem 8529 těchto speciálních značek,“ sdělil v minulém týdnu Právu mluvčí ministerstva dopravy (MD) Tomáš Neřold.

Přitom za první dva měsíce po zavedení značek na přání jich bylo motoristům přiděleno 1920. Za celý rok 2016 jejich počet stoupl na 4806, loni jich bylo v ČR zaregistrováno 3723.

Hlavní příčinou malého zájmu je zřejmě cena těchto značek. Poplatek činí pět tisíc korun za každou tabulku. Pro motocykl to tedy řidiče vyjde na 5000 korun, pro osobní auto 10 tisíc korun a ten, kdo potřebuje i tabulku pro přívěs či nosič jízdních kol, zaplatí 15 tisíc korun.

Značky na přání

Značky na přání

FOTO: Nataša Šedivcová, Právo

Při ztrátě zaplatí dalších 10 tisíc

Výhodou nicméně je, že značka na přání není vázána na konkrétní auto či motocykl, ale lze ji při každé změně vozidla přenášet, a tedy používat doživotně. Pokud ovšem nedojde ke ztrátě této značky nebo není z vozidla odcizena.

„Když se třeba při havárii tabulka značky na přání poškodí, půjde si ji za poplatek 600 korun vyměnit. Při ztrátě či odcizení tabulky však náhradní vydávána není. Vlastník auta si tedy musí pořídit běžnou registrační značku nebo zaplatit opět 10 tisíc korun za značku na přání v jiném znění. Původní značka ztratí navždy platnost,“ potvrzuje Neřold.

Důvodem tak malého zájmu jsou zřejmě také poměrně přísná pravidla, která MD ve spolupráci s policií pro značky na přání stanovilo.

Značka na přání musí mít osm alfanumerických znaků, například AAA Pavel, místo sedmi znaků, jako je tomu na běžné registrační značce. Žadatel si na městském či obecním úřadě vybere kombinaci čísel nebo znaků, navržená značka však nesmí obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy ani název či zkratku nějaké instituce.

Řidiči si také nemohou nechat na tabulku vyrazit slova, obsahující písmena G, CH, O, Q a W. Navíc se samozřejmě nesmí stát, že bude vydáno více stejných značek. Výběr se tak pomalu, ale jistě zužuje.

Legální možnost koupit si značku na přání měla omezit případy, kdy vlivní lidé a různé celebrity tlačili na úředníky, aby jim dali prestižní, takzvanou kmotrovskou značku. A to se vcelku daří.

Na dotaz, jaké zvláště originální značky lze tedy vidět na silnicích, odpověděl Neřold: „Netradiční znění byla zjevná zejména v počátcích vydávání značek na přání. Jako například 333SHREK, 111PANDA, 777SVEJK, ANDILEK1, BELM0ND0, KUZLATK0, 666BUBIK, 666BANAN, N0LIMIT, TYBRZD0, M0RAVAK, 79PEPAN, DRAC1CE či HELLB0Y.“

Žhavou novinkou destrukční hologram

Značky na přání už obsahují jako nový ochranný prvek i hologram jako součást autodestruktivní samolepicí známky, kterou na tabulky nalepuje dodavatel značek, společnost SPM – Security Paper Mill.

„Tato autodestruktivní známka chrání registrační značku proti zneužití tím, že při snaze o její odstranění se, podobně jako u dálniční známky, poruší její celistvost,“ vysvětlil účel novinky Neřold.

Jak ministerstvo dopravy ujistilo, tento ochranný prvek budou po vyčerpání zásob těch starých obsahovat všechny registrační značky vozidel nově uváděných do provozu, tedy i ty běžné.