Inspektoři vzorky ledů do nápojů odebrali v restauracích, pivnicích, barech, cukrárnách, rychlém občerstvení, hernách a dalších provozech společného stravování.

„Výsledky kontrolní akce ukázaly, že významná část provozovatelů hrubě podceňuje hygienickou praxi při výrobě ledu do nápojů a dezinfekci výrobníků ledu. Téměř polovina hodnocených vzorků ledu do nápojů nesplňovala hygienické nebo zdravotní limity,” uvedl Kopřiva.

Upřesnil, že analýza prokázala nevyhovující hodnoty pro bakterie Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie a počty kolonií při 22 a 36 stupních Celsia.

Dotčeným provozovatelům inspektoři nařídili, aby provedli důkladnou dezinfekci výrobníků ledu a následně aby nechali provést mikrobiologický rozbor ledu v akreditované laboratoři na vlastní náklady. S provozovateli zahájí správní řízení o uložení pokuty.