Těžba dřeva vzrostla o čtyři procenta na 6,91 miliónu metrů krychlových.

Pokles zisku podnik přičetl tomu, že od pololetí loňského roku zastavil úmyslné těžby jehličnatých stromů. V souladu se záměrem ministerstva zemědělství tím chtěl podnik snížit přetlak dřeva na trhu zahlceného dřevem z větrných a kůrovcových kalamit. Nadbytek méně kvalitního dříví z kalamit vedl k významnému snížení cen dřeva, což se také negativně promítlo do tvorby zisku Lesů ČR.

Další ztráty podnik v následujících měsících očekává kvůli vichřice Herwart, která na konci října ve státních lesích poničila asi 1,5 miliónu metrů krychlových dřeva. Podnik odhadl, že ztráta z vichřice Herwart bude asi 600 miliónů korun. Polomy z vichřice by chtěl podnik zlikvidovat do jara. Těžit bude i dřevo, které v lesích poničil kůrovec a jiné větrné epizody před vichřicí. Průměrná ztráta z vichřicí poničeného metru krychlového dřeva činí asi 400 korun.

Lesy ČR již dříve uvedly, že pro rok 2017 by hrubý zisk mohl být na úrovni kolem čtyř miliard korun. V roce 2016 hrubý zisk podniku dosáhl pěti miliard korun.