Memorandum o budoucí podobě režijních výhod, které využívají železniční zaměstnanci, podepíšou odbory se zástupci ministerstva dopravy, Českých drah a Správy železniční dopravní cesty v pondělí 4. prosince.

Právě neshody ohledně platnosti režijních jízdních dokladů na trasách, které stát plánuje nabídnout do veřejných soutěží, představovaly poslední překážku v dohodě mezi státem a odbory. Dohoda o režijních jízdenkách pak odblokuje související kolektivní jednání o platech na železnici a o dalších zaměstnaneckých výhodách.

Největší překážka v přípravě tendrů

Ministerstvo se vyjmutím liberalizovaných tratí zbaví jednoho z největších problémů při přípravě tendrů, který v minulosti vedl ke zrušení soutěže na provoz rychlíků mezi Plzní a Mostem. Zastavil ji Úřad pro ochranu hospodářské soutěže z podnětu Českých drah.

Dopravce tehdy poukazoval na diskriminační podmínku vycházející z povinnosti uznávat režijní jízdné, kterou konkurenční zájemci o zakázku neměli. Ministerstvo nicméně na základě poslaných cenových nabídek zakázku přidělilo ústecké GW Train Regio, která zde dopravu provozuje od loňského prosince.

Přínos ve zjednodušení soutěží vidí i Malý. „České dráhy tvrdily, že pokud chystají cenu do takovéhoto nabídkového řízení, že jsou znevýhodněny proti ostatním dopravcům, když musí započítat náklady na přepravování režijistů. Nově to tam nebudou muset počítat a náklady zahrnou do výše komerčního příplatku,” uvedl šéf největší odborové centrály na české železnici.