Čtvrtý blok Dukovan byl neplánovaně odstaven v noci na středu kvůli zvýšenému přítoku neaktivní vody v jeho uzavřeném drenážním systému.

Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu celkové spotřeby elektrické energie v ČR. Elektrárna má čtyři výrobní bloky, zbývající tři pracují naplno. Výpadek čtvrtého bloku vyrovnává ČEZ z jiných zdrojů.

Výkon čtvrtého bloku energetici snižovali od úterních 22 hod., po kontrole zařízení se pak rozhodli blok odstavit. Opravy netěsnosti zjištěné na impulzním měřicím potrubí začnou v pátek dopoledne, protože nejdříve je nutné blok dochladit. V tomto potrubí proudí neaktivní voda, tedy voda, která není radioaktivní.

„V souladu s nastavenými pravidly proběhnou v rámci odstávky i kontroly dalšího zařízení," doplnil mluvčí.

Prodlužují životnost bloků

Poslední letošní plánovaná odstávka v Dukovanech skončila minulou sobotu a týkala se bloku číslo tři. V tiskové zprávě pak ředitel dukovanské elektrárny Miloš Štěpanovský uvedl, že tím také skončilo náročné období několikaměsíčních odstávek spojených především s přípravami elektrárny na další dlouhodobý provoz.

U dukovanských bloků tři a čtyři žádá firma ČEZ Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) o nové povolení k jejich provozu, protože nynější desetileté licence skončí na konci roku. Pro bloky jedna a dvě už ČEZ od SÚJB nové povolení k provozu získal.

Dukovany byly uvedeny do provozu postupně v letech 1985 až 1987. Vzhledem k životnosti elektrárny je podle ČEZ příští rok nejvyšší čas vypsat tendr na výstavbu nového bloku. Energetická společnost ale požaduje, aby se na výstavbě podílel stát, například formou garancí výkupních cen elektřiny. Tuto variantu stát dříve odmítl v případě dostavby elektrárny Temelín, a ČEZ proto v roce 2014 tendr zrušil.