Podle informací Práva Menlík uvažuje o návratu do České konsolidační agentury, ve které pracoval před svým odchodem do banky jako poradce generálního ředitele.

"Mým úkolem bylo nalézt východisko z kritické situace, ve které se Union banka nacházela po rozhodnutí minulého vedení. Přestože jsem naprosto přesvědčený o realistickém základu plánu a jeho realizovatelnosti, což následující týdny podle mne potvrdí, jsem rozčarován technicistním a byrokratickým přístupem většiny subjektů, se kterými byl tento plán projednáván bez ohledu na jeho jednoznačný přínos pro klienty.

Po nekonečných jednáních jsem dospěl k názoru, že o osudu 200 tisíc klientů bylo rozhodnuto ještě dříve, než jsem do banky přišel. Odcházím, protože už nemám motivaci pro další boj," uvedl Mentlík.

Proč odchod?

Podle informací Práva jsou důvodem jeho odstoupení zřejmě nerealistické požadavky hlavního akcionáře Union Group, italské Invesmart, na kroky, které by měla banka učinit v zájmu udržení bankovní licence.

Zástupci Invesmartu v této souvislosti jednali i se zástupci nadnárodní finanční banky Goldman Sachs. Union banka má již měsíc uzavřeny pobočky, centrální banka rozhodla o tom, že bance odebere licenci, ta má necelé dva týdny čas na podání právního rozkladu proti jejímu rozhodnutí.

Arbitráž s ČNB se odsouvá na duben

Pro Union banku klíčové rozhodnutí sporu mezi ní a Českou národní bankou o pohledávce za ČNB ve výši 1,7 miliardy korun se v pátek nekonalo, bylo přesunuto na 2. dubna. Nový termín Právu potvrdil Pavel Zúbek z tiskového odboru ČNB.

Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře poprvé zasedal před dvěma týdny. Tehdy však pouze uznal, že se sporem může zabývat a další rozhodnutí odložil. Přitom před pár dny sám Mentlík přiznal, že pokud banka spor prohraje, nemá šanci na přežití.

Union banka po centrální bance požaduje 1,7 miliardy korun za dřívější převzetí bankovního domu Skala. Centrální banka však pohledávku odmítá, protože obě strany v roce 1999 uzavřely dohodu o narovnání, podle které prý ani jedna strana již nebude požadovat dodatečné náhrady.

Hrozí vyhlášení konkurzu

Další hrozbou Union banky, která nesouvisí s řízením o odebrání licence, ani přímo s arbitrážním řízením, je hrozba vyhlášení konkurzu.

Jak podle ČTK v pátek prohlásil místopředseda Krajského soudu v Ostravě Rostislav Krhut, Unionbanku se zatím do konkurzu poslat nechystá. "Do konce března konkurz na banku určitě neprohlásím, zatím to prostě zdaleka není k rozhodnutí," řekl Krhut.

U soudce nyní leží dva návrhy na konkurz banky, protože první tři věřitelé své návrhy stáhli. O prohlášení konkurzu na Union banku začne podle svých slov rozhodovat teprve tehdy, až vedení banky obdrží podané návrhy na konkurz a bude se k nim moci vyjádřit.