IKS KB patří mezi tři hlavní zprostředkovatele podílových fondů v Česku. Hlavním distribučním partnerem IKS KB je Komerční banka.

"V tuto chvíli se pro klienty IKS KB a Pioneer Investments nic nemění. Bezprostředně po akvizici nedojde ani ke změně názvů produktů, ani jednotlivých fondů. Začneme porovnáním nabídky všech produktů. Naším cílem bude identifikovat možný překryv v nabídce a příležitosti k její racionalizaci, aby to bylo výhodné pro klienty," řekl Jan Chlumský z IKS KB.

Pioneer Investments je celosvětovou investiční skupinou. Společnosti Pioneer Investments v ČR koncem března 2017 spravovaly celkem více než 32 miliard korun a do jejich produktů investovalo přes 149 tisíc klientů.

Hlavním akcionářem Amundi je francouzská skupina Crédit Agricole S.A., která v ní drží 70 procent. Amundi je největším správcem investic v Evropě. Po spojení s Pioneer Investments spravuje pro klienty aktiva více než 1,3 biliónu eur (33,9 biliónu Kč) a působí ve 37 zemích.