Ovoce goji, které je známé též jako kustovnice čínská, v poslední době získává oblibu jako složka zdravé výživy. Problém s pesticidy přitom u něj není nový — letos v květnu SZPI kvůli stejnému druhu pesticidu zakázala vpustit na trh dvě tuny goji. [celá zpráva]

Současný zákaz se týká ovoce goji označeného dobou minimální trvanlivosti do 7. října 2018, šarže: LOT: PFT16080. Dodavatelem je čínská firma Quingdao Perfect.

Nevyhovující vzorek inspektoři odebrali v rámci monitoringu cizorodých látek v provozovně společnosti Diana Company na Praze 2, která je i dovozcem potraviny do ČR. SZPI nařídila společnosti Diana Company, aby informovala všechny své odběratele a zajistila stažení závadné šarže z trhu. Inspekce zároveň s dovozcem zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Pesticidy byly i v čajích či v pomelu z Číny

Goji od firmy odebíralo v Česku přes 160 odběratelů a mířilo odsud i do RakouskaMaďarska. Potravinářská inspekce proto o zjištění varovala v evropském systému RASFF.

Karbofuran se používal v zemědělství jako pesticid, ale v zemích Evropské unie byl v roce 2008 pro své nežádoucí účinky zakázán. Zneužívá se také k otrávení návnad k zabíjení šelem a dravých ptáků.

Problém s potravinami z Číny, které obsahují pesticidy, se opakuje. V minulosti zjistila SZPI jejich přítomnost třeba v čajích či v pomelu.