Arca chce, aby britské instituce na základě svých vyšetřovacích a sankčních pravomocí prošetřily údajně nestandardní operace ve společnosti New World Resources Plc (NWR) a její dceřiné OKD, jejichž následkem měla investorům a akcionářům obou společností vzniknout škoda ve výši 2,4 miliardy eur (zhruba 62,856 miliard korun).

„Nestandardními kroky bývalého managementu mohlo dojít ke zneužití trhu, podvodu a úplatkářství,“ uvedla mluvčí Arky Capital Barbora Hanáková.

Podle ní se jedná především o závažná pochybení během primárního uvedení společnosti NWR na burzu (IPO) v roce 2008, kdy byly prezentovány zavádějící a nepravdivé informace.

Pavol Krúpa

Pavol Krúpa

FOTO: Arca Capital

„A mezi další závažná pochybení patří záměrné zpronevěry finančních prostředků investorů cíleně špatným hospodařením, a to nadměrnou výší vyplácených dividend na úrovni 188 procent kumulovaného zisku a refinancováním stávajících standardních úvěrů na výrazně nevýhodné vnitroskupinové půjčky,“ vysvětlila.

Britské orgány mají vše prošetřit z pozice kompetentního regulátora, podle Arky může jednání vlastníků a vedení NWR naplňovat znaky trestného jednání a porušení regulačních předpisů.

Financial Conduct Authority je regulační orgán, jehož cílem je ochrana veřejnost před nekalými praktikami na finančním trhu, zatímco Serious Fraud Officese je orgán, který se specializuje na stíhání trestné činnosti a jeho cílem je vyšetřovat a stíhat závažné podvodné jednání, úplatkářství a korupci.