Hrubý domácí produkt na hlavu je klíčovým ukazatelem výkonnosti ekonomiky. Základem srovnání je průměr 28 zemí Evropské unie s hodnotou 100. Země platící společnou evropskou měnou euro dosahují v HDP na obyvatele mírně nadprůměrné hodnoty 106.

V případě Česka dosáhl HDP na hlavu v roce 2016 podle odhadů evropských statistiků 88 procent průměru EU. U Slovenska je to 77 procent, u Polska 69 procent a u Maďarska 67 procent. Česko je tak premiantem regionu před Slovinskem s 83 procenty. Hůře skončily i pobaltské státy Litva (75 procent), Lotyšsko (65 procent) a Estonsko (74 procent).

Česko je tak ve srovnání 28 zemí EU na 15. místě za Španělskem před již zmíněným Slovinskem.

První je Lucembursko

Vyšším výkonem v HDP na hlavu se mohou pochlubit sousední Německo (123 procent) a Rakousko (126 procent).

Mezi zeměmi napříč EU jsou dramatické rozdíly. Rekordní HDP na hlavu má Lucembursko, jež dosahuje 267 procent průměru. Nejslabší jsou Bulhaři s 48 procenty.

Eurostat při srovnání HDP na hlavu používá přepočet pomocí metody parity kupní síly (PPP), která zohledňuje rozdílné ceny základního zboží a služeb v různých zemích. Nejedná se tedy o prostý přepočet z místní měny například na eura. Srovnání bez přepočtu PPP zpráva neuvádí.

Mimořádně vysoký poměr HDP na hlavu v případě Lucemburska je podle statistiků ovlivněn také tím, že v zemi pracuje velké množství občanů sousedních zemí. Ti přispívají k ekonomickému výkonu velkovévodství, nejsou ale počítáni mezi rezidenty při dělení HDP na hlavu.