„Jako Belgičan s myšlenkou měkkého brexitu sympatizuji, ale nejsem si jistý, proč by ji kterýkoliv Brit měl vidět jako dobrý nápad,” uvedl ekonom, který působí na americké Univerzitě Johnse Hopkinse.

Britové hlasovali pro brexit na základě představy, že opět získají kontrolu. V případě měkkého brexitu, kdy by vystoupili z EU, ale zůstali součástí členy Evropského hospodářského prostoru (společného trhu) a měnové unie, by o jakoukoliv kontrolu přišli.

Varianty evropské integrace a velikosti evropských ekonomik.

Varianty evropské integrace a velikosti evropských ekonomik.

FOTO: Novinky.cz s použitím Bloomberg

Nejen, že by stejně jako dosud nesměli uzavřít jakoukoliv bilaterální dohodu o volném obchodu. Dokonce by museli akceptovat jakoukoliv dohodu, kterou EU uzavře, aniž by měli možnost ovlivnit její podmínky. Tato varianta je rovněž známa jako takzvaný norský model.

„Británie bude nadále přispívat nemalými částkami do rozpočtu EU, aniž by se jí cokoliv vrátilo ve formě strukturálních nebo kohezních fondů,” připomněl Matthijs.

„A konečně, za privilegium setrvání na společném trhu a v celní unii EU po Británii požaduje platbu ve výši okolo 100 miliard liber,” zdůraznil ekonom s tím, že nechápe, proč britský establishment tuto formu brexitu stále více propaguje.