V roce 2016 tak německé úřady obdržely žádost o občanství od 760 britských státních příslušníků. O rok dříve to přitom bylo jen 63, v roce 2014 pak 46. Letos se zájem nadále zvyšuje. Jen v období od začátku ledna do konce května zažádalo o německé občanství 833 britských státních příslušníků.

Pouze v Hamburku zažádalo podle Frankfurter Allgemeine v loňském roce o občanství 280 Britů, z toho 206 po 23. červnu, kdy proběhlo hlasování o brexitu. Letos to bylo do poloviny května 180 lidí.

Ve Frankfurtu obdržely úřady od britských státních příslušníků 140 žádostí o občanství, o rok dříve jich bylo jen 20, za prvních pět měsíců letošního roku už to bylo 140.

Většina se odvolává na ztrátu občanství za Hitlera

Zajímavé je, že zhruba 90 procent britských žadatelů o německé občanství se odvolává na ustanovení německé ústavy, které umožňuje vrátit občanství Němcům, kteří za nacistického režimu přišli o občanství z politických, náboženských či rasových důvodů.

Podle Spolkového správního úřadu se občané jiného členského státu EU pro získání německého pasu nemusí vzdávat své původní státní příslušnosti a mohou si ponechat dvojí občanství.