„K této prozatím nejvyšší částce dospěl úřad na základě zhodnocení podaných stížností, jichž obdržel okolo 700. Tato nevyžádaná obchodní sdělení byla zasílána opakovaně po dobu téměř jednoho roku,“ uvedla předsedkyně úřadu Ivana Janů.

Firma Eurydikapol (dříve JH Holding) zasílala nevyžádaná obchodní sdělení bez – podle zákona potřebného – souhlasu, čímž se dopustila správního deliktu. Adresáti navíc nebyli ani jejími zákazníky.

„Při stanovení výše sankce úřad zohlednil jak celkový počet přijatých stížností, tak počet unikátních adres, na které byla obchodní sdělení zaslána, tedy počty lidí, kteří byli zasaženi takovým protiprávním jednáním,“ upřesnila Janů.

Rekordní výši přispěl také fakt, že firma i přes zahájenou kontrolu nadále nevyžádaná obchodní sdělení zasílala a nedbala tak na upozornění strážců osobních údajů.

„Přitěžující okolností byla rovněž skutečnost, že šíření obchodních sdělení bylo vysoce obtěžující, neboť na některé adresy byla obchodní sdělení doručena v řádech několika desítek obtěžujících e-mailů, a v jednom případě bylo dokonce doručeno téměř dvě stě nevyžádaných obchodních sdělení,” uzavřela šéfka úřadu.

Předchozí nejvyšší pokutu 1,9 miliónu korun úřad uložil v roce 2015 společnosti Traffic7, upřesnil pro Novinky Paták.