Ceny by se podle návrhu zaokrouhlovaly k nejbližším pěti centům. Podle poslance Sergia Boccadutriho, autora návrhu, výroba každé centové mince stojí 4,2 centu, výroba dvoucentové mince vyjde na 5,2 centu.

Od zavedení eura byly vynaloženy neúměrné prostředky na ražbu malých mincí, které obvykle ani nepřijímají parkovací nebo prodejní automaty, což podle AFP znamená, že často končí zapomenuté v šuplících či kapsách starých kabátů.

Sergio Boccadutri přišel s podobným návrhem poprvé již v roce 2014. V Belgii, Finsku, Irsku a Nizozemsku dochází k zaokrouhlování cen na pět centů již dnes, jedno- a dvoucentové mince tam však zůstávají i nadále v oběhu.