Čísla se týkají takzvaného národního pojetí, kdy se sleduje obchod se zbožím mezi českými a zahraničními subjekty.

Oproti únoru se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 1,9 procenta a dovoz o 3,5 procenta. V porovnání se stejným měsícem roku 2016 vzrostl vývoz o 12,7 procenta (na 329,9 miliard korun) a dovoz o 13 procent (na 307,3 miliardy korun).

Významný vliv měl zejména růst přebytku bilance motorových vozidel o 3,4 miliardy korun a strojů a zařízení o 4 miliardy korun. Naopak u obchodu s s ropou a zemním plynem se o 5,2 miliardy korun zvýšila převaha dovozu, u obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji to bylo o 3,3 miliardy korun.

„Zahraniční obchod by měl i ve zbytku roku pokračovat v dobrém výkonu. Rostoucí zahraniční poptávka bude dále pomáhat českým exportérům,” domnívá se ekonom Komerční banky Viktor Zeisel.

„Na druhé straně dovozy v nominálním vyjádření zvyšují ceny komodit, které se oproti loňsku výrazně vyhouply, rostoucí domácí poptávka a ve druhém pololetí se podle nás přidá ještě obnovená investiční aktivita,” dodal.