„ČEZ využívá optimálního načasování transakce poté, co v nedávné době došlo k výraznému růstu ceny akcií MOL a představenstvo MOL oznámilo návrh dividendy,” uvedl Kříž.

Podíl v MOL, která provozuje druhou největší síť čerpacích stanic v Česku po společnosti Benzina, získala dceřiná společnost ČEZ podle smluv z konce roku 2007 o budoucí výstavbě plynových elektráren v areálech rafinerií MOL.

„ČEZ souběžně realizuje odkup vyměnitelných dluhopisů a blokový prodej akcií MOL. Pověřené banky transakci realizují tak, aby byla co nejvíce zisková pro ČEZ,” dodal mluvčí.

Podle odhadů energetické firmy by transakce měla do zisku před zdaněním v roce 2017 přispět příjmem až 3,4 miliardy korun.