Dluh byl meziročně o 16,1 miliardy eur (435 miliard korun) nižší. Téměř ze 63 procent (62,74) se na dluhu podílí centrální vláda. Zhruba 30 procent veřejného zadlužení tvoří deficity jednotlivých spolkových zemí a více než sedmiprocentní podíl jde na konto obcí.

Zadlužení obcí přitom meziročně kleslo nejvíce – o 1,6 procenta. Nejmenší pokles zaznamenala centrální vláda, jejíž zadlužení se snížilo o půl procenta.

Cílem spolkové vlády je snížit do roku 2020 zadlužení na 59,5 procenta HDP. Na konci loňského roku to bylo 68,2 procenta.

Poměr dluhu vládních institucí k HDP v EU28 v roce 2015

Poměr dluhu vládních institucí k HDP v EU28 v roce 2015

FOTO: Novinky

Podle maastrichtských kritérií, na základě jejich splnění se země kvalifikuje ke vstupu do eurozóny, nesmí míra zadlužení přesahovat 60 procent HDP. V roce 2015 tato kritéria nesplňovalo 14 z 19 členských zemí eurozóny. [celá zpráva]