Úřad upozornil, že v souvislosti s novelou zákona o významné tržní síle, která nabyla účinnosti loni 6. března a která mimo jiné požadovala, aby obchodní řetězce do tří měsíců podstatně změnily smlouvy se svými zadavateli, vysvětloval zainteresovaným stranám, co se pro ně mění, a také začal dohlížet na to, jak obchodníci požadavky dodržují.

„V současné době (úřad) vede téměř dvě desítky šetření, v nichž prověřuje možné nezákonné jednání. Mimo jiné se jedná o prověřování nákupních aliancí nebo nesoulad obsahu dodavatelsko-odběratelských smluv se zákonnými požadavky zavedenými novelou,“ uvedl šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj.

Současně prý ÚOHS vede plošné šetření všech nadnárodních řetězců kvůli možnému uplatňování nekalých obchodních praktik.

„Na základě předběžných poznatků je již zřejmé, že v nejbližší době úřad zahájí několik správních řízení,“ doplnil Rafaj.

Stížnosti jsou často příliš obecné

Úřad poznamenal, že většinu zmiňovaných šetření dělá z vlastní iniciativy, a uvedl v této souvislosti, že by uvítal větší aktivitu na straně dodavatelů potravinářských a zemědělských výrobků, zejména pak jejich oborových organizací.

„Z jejich strany totiž přicházejí pouze velmi obecné stížnosti popisující nekalé praktiky, které dostatečně nekonkretizují ani obchodní řetězec, jenž se jich měl dopustit, ani neposkytují úřadu relevantní podklady pro oslovení konkrétních subjektů. Žádosti úřadu o upřesnění stížností pak zůstávají mnohdy nezodpovězeny,“ uvedl Rafaj.

Za nečinnost v této oblasti antimonopolní úřad v poslední době kritizovala například Agrární komora.