„Ministerstvo bylo společností Prisko informováno o tom, že byla ze strany OKD oslovena, aby zvážila možnost podání nabídky na koupi OKD,“ uvedl s tím, že dopis od těžební společnosti dostalo Prisko minulý týden.

„Vyplývá z něj, že v rámci prodejního procesu nebyla soukromými investory předložena taková nabídka, která by umožňovala reálně předpokládat schválení reorganizačního plánu a úspěšné provedení reorganizace. OKD připustilo, že jednou z variant by mohl být i konkurz,“ nastínil Žurovec.

Prisko je v pozici úvěrového věřitele OKD

OKD se proto při hledání dalších možností obrátilo na Prisko, které je v pozici jeho úvěrového věřitele a má tedy přirozený zájem na pokračování provozu těžební společnosti.

Prisko totiž loni v srpnu s „posvěcením“ vlády schválilo OKD úvěr až do výše 700 miliónů korun. Podle mluvčího ministerstva však čerpání úvěru nikdy nepřekročilo částku 150 miliónů. „Prisko rovněž nominovalo dvě osoby do managementu OKD a s navrácením vložených prostředků i nadále počítá,“ doplnil Žurovec.

Podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) je předložení nabídky Priskem v dané situaci logickým řešením.

OKD situaci nekomentuje

Mluvčí OKD Ivo Čelechovský informace z ministerstva financí neokomentoval. Sdělil, že vedení firmy vyvíjí maximální úsilí, aby zajistilo pokračování provozu, stabilizaci firmy a věřitelům v rámci probíhajícího insolvenčního řízení umožnilo nejvyšší míru uspokojení jejich pohledávek.

„V tomto duchu připravuje reorganizační plán a činí kroky vedoucí k jeho úspěšné realizaci,“ uvedl. Informace týkající se konkrétní podoby restrukturalizace, včetně dopadů probíhajícího prodejního procesu, budou veřejně k dispozici prostřednictvím reorganizačního plánu v insolvenčním rejstříku. „Jednotlivé dílčí kroky proto nyní nechceme komentovat. To se týká i výběru strategického investora,“ řekl.