K nárůstu přispěly velké srpnové a zářijové zakázky vypsané společnostmi Čepro, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Správou železniční dopravní cesty, uvedla firma, která vychází z údajů zveřejněných v Rejstříku veřejných zakázek ke konci loňského roku.

„Vývoj ve druhé polovině roku byl ovlivněn změnou zákona o zadávání veřejných zakázek. Řada investorů se snažila vypsat zakázky ještě před změnou zákona, což se projevilo velkým nárůstem ve třetím čtvrtletí a naopak útlumem ve čtvrtém čtvrtletí 2016,“ řekl ředitel CEEC Research Jiří Vacek.

Soutěží se hlavně na cenu

V samotném loňském prosinci vyhlásili veřejní investoři celkem 501 výběrových řízení v hodnotě 15,7 miliardy korun. Oproti srovnatelnému období minulého roku přitom jde téměř o shodný počet vyhlášených soutěží (nárůst 1,8 procenta), jejich objem však v meziročním srovnání zaznamenal desetinový pokles (11,8 procenta).

„Stále dominuje kritérium nejnižší ceny doplněné o kritérium termínu, které však vůbec nevypovídá o tom, zda bude v budoucím plnění s vybraným uchazečem naplněno,“ tvrdí předseda dozorčí rady České komory architektů Pavel Rada.

Nedostatky vidí u zadavatelů při poptávání projektové dokumentace a využívání odborných informací z dostupných zdrojů.