Peníze jsou určeny celkem na 25 projektů, čerpání úvěru se předpokládá od léta 2018. Finance budou použity na modernizaci a rozvoj přenosové soustavy, mimo jiné na stavbu nové rozvodny Vítkov na Karlovarsku.

„Dojde k posílení přenosové soustavy v západních Čechách a bude umožněn postupný přechod ze systému 220 kV na 400 kV. Výstavba rozvodny přinese vyšší stabilitu, bezpečnost a efektivitu provozu přenosové soustavy ČR,“ uvedla Peterová.

Přenosovou soustavu zatěžují přetoky elektrické energie z Německa kvůli výkyvům výroby hlavně větrných elektráren na Baltu. ČEPS kvůli tomu instaloval na hranicích transformátory za miliardy korun.

Video

Přeprava transformátoru po silnici do Hradce u Kadaně proběhla loni v létě.
Zdroj: Novinky.cz

Peníze z úvěru mají jít také na rozšíření rozvodny Přeštice na Plzeňsku a rekonstrukci rozvodny v Praze Chodově, která je podle energetiků nezbytná pro zajištění spolehlivého napájení hlavního města.

Úvěry mají splatnost osm let včetně tříletého odkladu splátek. Banka poskytuje úvěr vždy do maximální výše 50 procent celkových investičních nákladů na danou akci.

„Půjčka od Evropské investiční banky zajistí spolehlivé plnění našeho investičního programu, a to za výhodných podmínek. Úvěr byl poskytnut v souladu s dlouhodobou strategií financování společnosti,“ řekl Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS.

ČEPS dříve uvedl, že plánuje v následujících letech investovat průměrně 4,5 miliardy korun ročně.