ČNB bance nařídila, aby telefonická komunikace ohledně poskytované investiční služby klientům probíhala pouze na nahrávaných telefonních linkách nebo mobilních telefonech. To souvisí se zjištěním ČNB, že J&T Banka prováděla pro jednoho klienta od září 2014 do února 2015 obchody, které byly pro banku ztrátové a pro klienta vysoce ziskové.

Dokument hovoří o tom, že J&T Banka nebo jiná firma ze skupiny J&T prodávala firemní dluhopisy klientovi. Ten je následně prodával bance nebo jiné firmě ze skupiny zpět za vyšší cenu a vydělal tak 4,5 miliónu korun.

„Vzhledem k charakteru obchodů a míře jejich synchronizace s navazujícími obchody je podle správního orgánu zřejmé, že obchody byly předem domluveny,” uvedla ČNB. Navíc není k dispozici komunikace s klientem ohledně obchodů, což by podle zákona mělo být.

Banka se bránila tím, že nechtěla přijít o významného klienta. Tomu prý chtěla pro ni nevýhodnými obchody kompenzovat předchozí ztrátové obchody, které bance dával za vinu, uvedl server IHNED.cz, který na pokutu upozornil.

Nařízen mimořádný audit

J&T Banka dále neupravila ve vnitřních předpisech postupy a procesy pro řízení úvěrového rizika, což ČNB vyhodnotila jako porušení zákona o bankách. Banka má rovněž podle rozhodnutí provést na své náklady mimořádný audit řídicího a kontrolního systému zaměřený na ověření systému odměňování a dodržování zásad odměňování.

„Banka ke dni rozhodnutí ČNB výraznou část opatření uložených ve správním řízení již implementovala a stanovenou pokutu akceptovala,” řekla serveru mluvčí banky Monika Veselá.

J&T Banka patří do finanční skupiny J&T, jejímiž akcionáři jsou slovenští podnikatelé Ivan Jakabovič a Jozef Tkáč a čínská společnost CEFC China Energy Company Limited (CEFC).