Krajský soud insolvenční řízení s firmou Vítkovice Mechanika ze strojírenského holdingu Vítkovice Machinery Group Jana Světlíka zahájil ve středu. Společnost Wetag podání insolvenčního návrhu oznámila v úterý. Wetag uvádí, že má vůči Mechanice pohledávky po datu splatnosti za téměř 900 tisíc korun. [celá zpráva]

Mechanika tvrdí, že pohledávka byla již dříve uhrazena původnímu věřiteli a teď ji ještě pro jistotu podruhé zaplatila I Wetagu. Pro tento krok se společnost rozhodla jen pro jistotu, aby předešla škodám vzniklým neoprávněným zahájením insolvenčního řízení.

„Společnost Vítkovice Mechanika pokládá iniciování a zahájení insolvenčního řízení ze strany skupiny Wetag za zcela neopodstatněné,” uvedla Kijonková. Wetag Invest podle ní není věřitelem Vítkovice Mechanika.  Insolvenční řízení považuje skupina Vítkovice od samého počátku za účelové.

„Pohledávky jiných firem uváděné v soudním podání Wetagu byly již dříve uhrazeny, případně nebyly vůbec firmě Vítkovice Mechanika ještě vyfakturovány. Insolvenčnímu soudu bude v pondělí doručeno vysvětlení a předloženy příslušné důkazy,” dodala Kijonková.