Dohnat vyspělejší evropské země se Česku podle studie zřejmě v nejbližší budoucnosti nepodaří. V posledních sedmi letech kolísá index kupní síly obyvatel ČR podle momentální ekonomické situace mezi 51 a 59 procenty evropského průměru.

V letošním roce dosahují disponibilní příjmy (příjmy k dispozici) v ČR 82 miliard eur (2,21 biliónu korun).  Ze 42 srovnávaných zemí skončila ČR na 26. místě.

Jsme na tom stále o něco lépe než většina dalších zemí středo- a východoevropského prostoru. Před Českem je však tradičně Slovinsko, již druhým rokem také Slovensko a v letošním roce i Estonsko a Litva, uvedla studie.

Úroveň kupní síly na obyvatele v Evropě
Pořadí zemí Index 2016
1. Lichtenštejnsko460,9
2. Švýcarsko309,4
3. Lucembursko221,2
4. Norsko204,0
5. Island177,5
21. Slovinsko75,2
23. Estonsko61,1
24. Slovensko59,9
26. Česká republika56,8
(index – % evropského průměru)
Zdroj: GfK
 

Zjednodušený pohled, který v minulosti rozděloval Českou republiku na „bohatý západ“ a „chudý východ“, v současné době již neplatí tolik jako před několika lety. Spíše by se dalo hovořit o bohaté metropolitní oblasti, kterou tvoří Praha a střední Čechy, doplněné o některé z krajských metropolí na jedné straně a dvou problémových oblastech, kterými jsou severozápadní Čechy a severní Morava na straně druhé.

Mezi 10 okresy s nejnižším indexem kupní síly je pět z Čech a pět z Moravy. Nejslabšími okresy jsou Bruntál, Jeseník, Děčín, Teplice a Chomutov. V roce 2011 přitom bylo na Moravě z 10 nejslabších okresů plných devět, v roce 2013 jich bylo sedm.

Okresy s nejvyšší a nejnižší úrovní kupní síly na obyvatele v roce 2016
 Hodnota indexu (ČR=100,0)
1. Praha131,3
2. Praha-západ118,0
3. Praha-východ116,6
……… 
75. Děčín84,2
76. Jeseník83,6
77. Bruntál82,0
(index – % republikového průměru)
Zdroj: GfK

V průběhu posledních šesti let se zřetelně vyprofilovaly oblasti, které z hlediska kupní síly výrazně posílily, jedná se především o oblasti plzeňského regionu, vybrané oblasti středních Čech (zejména okresy Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Rakovník a Kladno) a jižní Moravu, především Blanensko, Hodonínsko a Znojemsko.

Praha v úrovni kupní síly na obyvatele zůstává s výrazným náskokem nejbohatším krajem i městem ČR. Nicméně její index proti průměru Česka v posledních sedmi letech o procento klesl – z 132,3 na 131,3 procenta českého průměru. Pomyslné nůžky, vyjadřující rozdíly v kupní síle mezi metropolí a dalšími oblastmi ČR, se již delší dobu nerozevírají.