V odvolacím řízení soud potvrdil zrušení ochranné známky americké společnosti ABI „Ice Draft Beer From Budweiser“ a navíc firmě zakázal prodávat v Portugalsku pivo s označením Budweiser nebo s označením, které je podobné platným ochranným známkám Budějovického Budvaru.

„Nejdůležitější pro nás je skutečnost, že rozsudek obsahuje pro ABI generální zákaz užívat označení Budweiser při prodeji piva. Portugalsko je již druhou zemí, která takovýto zákaz udělila. Poprvé se tak stalo v roce 2013 v Itálii,“ uvedla Helena Votřelová, právnička Budějovického Budvaru.

Soud zároveň zamítl návrh společnosti ABI na zrušení ochranných známek Budweiser, které patří Budějovickému Budvaru.

Proti nejnovějšímu rozsudku podal ABI dovolání, které však nemá odkladný účinek.

„Rozhodnutí soudu tak nabylo právní moci a je vykonatelné. Rozsudek nám a hlavně našemu importérovi po mnoha letech dává právní jistotu. Záruka exkluzivity ke značce Budweiser Budvar je hlavním předpokladem k dalšímu rozvoji našich obchodních aktivit v Portugalsku,“ doplnil Samec.

Spor trvá od roku 2003

Spor začal už v roce 2003, kdy konkurent českého pivovaru používal v Portugalsku značku obsahující slovo Budweiser.

„Budějovický Budvar již prodával své pivo pod značkou Budweiser Budvar a měl v této zemi platné ochranné známky. Pivovar musel na takové porušení svých práv reagovat žalobou. Rozsudek z roku 2014 vyhověl žalobě, ale ABI se proti němu odvolal,“ konstatoval Samec.

Soudní spory o značku Budweiser probíhají již od roku 1907. Celkově je v nich úspěšnější Budějovický Budvar, který zvítězil asi v 70 procentech případů. V letech 2000–2016 bylo definitivně ukončeno 197 soudních sporů a správních řízení.

Budějovický Budvar vyhrál 136 případů a 10 sporů skončilo smírem nebo remízou. Kvůli registracím ochranných známek „Budweiser“ nebo „Budweiser Budvar“, které patří Budějovickému Budvaru, nemůže nadnárodní koncern ABI svou klíčovou značku „Budweiser“ používat téměř v 70 zemích.