„Ministerstvo dopravy se dopustilo správního deliktu, když uzavřelo uvedené dodatky se společnostmi ze skupiny Kapsch v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky pro využití tohoto druhu zadávacího řízení,“ sdělil Novinkám Rafaj.

„Zadavatel si totiž stav technické exkluzivity ve prospěch vybraného uchazeče, jímž využití jednacího řízení odůvodňoval, vytvořil sám, konkrétně uzavřením smluv se skupinou Kapsch v roce 2006,“ dodal.

Rozhodnutí není pravomocné a ministerstvo proti němu může podat rozklad.

Probíhá i řízení o návrhu konkurenta Sky Toll

Úřad zároveň vede řízení o návrhu na uložení zákazu plnění ze smlouvy, který podala společnost Sky Toll.

Firma SkyToll, která provozuje slovenský mýtný systém, se proti prodloužení smlouvy státu s Kapschem staví dlouhodobě. Už dříve oznámila, že postup ministerstva dopravy napadne. [celá zpráva]

Prodloužení dosavadní smlouvy mělo podle ministra Dana Ťoka (ANO) otevřít cestu k přípravě otevřené a technologicky neutrální soutěže na další správu mýtného systému.